Hur vi förverkligar idéer och kundkrav

Vi har alltid affärsnytta som övergripande mål och syfte för våra uppdrag. Vår metodik syftar till att vi skall leverera värdeskapande lösningar och tjänster till överenskommen kostnad och leveranstid.

I våra egna projekt tillämpar vi Scrum som bas. Vi levererar affärsnytta varje 2-3 veckor och du kommer under projektets gång kunna se din lösning växa fram och ha kontinuerlig möjlighet att styra resultatet så att det blir som du vill ha det – kunden i förarsätet med andra ord. Vi är noggranna att säkerställa vilka affärskrav som en lösning skall uppfylla.

Istället för att arbeta fram en detaljerad funktionell specifikation för hela lösningen nöjer vi oss normalt med en grovplanering. Med denna som utgångspunkt bryter vi ned projektet i en eller ofta flera ”sprintar” - funktionella levererbara block som tar 2-3 veckor att leverera. En sprint är ett miniprojekt där projektteamet jobbar med dagliga möten och justeringar av arbetet för att nå uppsatta mål.

Du som projektägare för kontinuerligt en dialog med vår projektledare och vi kan tillsammans anpassa arbete och målsättningar under sprintens genomförande.

Projekt

Norron Norron är ett nytt svenskt fondbolag som förvaltar fem fonder. Lucca Säljer kända varumärken till barn och ungdomar 0-16 år. Danica Pension Danica Pension är ett av nordens ledande pensionsbolag. Whatsup iPhone app för Whatsup, mobil nöjesguide. Nitesoft Vi utvecklar ett nytt innovativt bokningskoncept. EMG Educations Media Group, ledande online marknadsportal för utbildningar I norra Europa.

Vi är bra på

Affärskrav och processer

Vi är nogranna att säkerställa vilka krav lösningen ska uppnå. Vi vill komma in tidigt i processen för att påverka funktionalitet och krav tillsammans med kund. Vilka funktioner och egenskaper behöver systemet ha för att uppnå affärskraven?

Offshore - Utmaning för andra, enkelt och självklart för oss

All vår utveckling gör vi genom vårt bolag Obiq Russia LLC. Att jobba med Obiq är som att jobba med vilken svensk IT-leverantör som helst. Vi sköter allt arbete med våra kunder från vårt Stockholmskontor. Stockholm leder "fabriken" i Ryssland. Till skillnad från traditionella utvecklingsbolag som jobbar med offshore har vi en mycket tät kontakt med utvecklarna. Med jämna mellanrum kommer utvecklare till kontoret i Stockholm.

Interaktionsdesign

Vi formar systemets/webbplatsens gränssnitt med inriktning på nytta och användbarhet. Den grafiska formen ska passa in i sitt sammanhang, samtidigt som vikt läggs på tillgänglighet och upplevelse.

Kostnadsfördel

Obiqs affärsmodell innebär att vi kan hålla mycket konkurrenskraftiga prisnivå tack vare lägre kostnadsnivå för våra utvecklingsresurser. Vi har inte enbart lägre kostnader, vår modell innebär att vi har seniora utvecklare med god tillgänglighet, flerårig erfarenhet samt utbildning på magisternivå. Obiq har 30-50% lägre priser än våra konkurrenter.

.NET

Vi använder .NET som vår tekniska plattform. I ett typiskt projekt kan vi använder vi exempelvis ASP .NET MVC, jQuery, HTML och MS SQL Server. Vi utvecklar i och uppgraderar till senaste versioner av teknikerna i så stor utsträckning som möjligt.

Ta kontakt med oss

Regeringsgatan 59
Box 2053
102 45 Stockholm
Sweden
+46 8 559 24 950
info@obiq.se

Tack
för ditt meddelande.