Educations.com

EMG SRS

Educations Media Group, ledande online marknadsportal för utbildningar I norra Europa, såg en potential att hjälpa sina kunder att effektivisera sin rekryteringsprocessen. EMG SRS är en specialiserad CRM-plattform som används på dagligbasis för att hantera inflöde, registrering, kvalificering och mätning av intresseanmälningar som konverteras till registrerade studenter.

Efter tidigare framgångsrikt samarbete kontaktade EMG Obiq för att specificera en omfattande systemlösning utifrån EMGs affärskrav för att bygga en kommersiell produkt riktad mot EMGs egna ca 4 000 kunder.

Vad gjorde vi?

Obiq byggde ett stödsystem för att hantera kontakter med potentiella studenter som samtidigt fungerar som ett säljstöddsystem för att följa hur olika marknadsaktiviteter resulterar i antagna studenter. Det fanns ett behov av att enkelt kunna hantera stora mängder intresseanmälningar, så systemet har en kraftfull meddelandehantering. Intresseanmälningar hämtas in i systemet genom integrationer mot flera externa system.

Vi använde Microsoft MVC som teknisk plattform och levererade systemet färdigt för beta test i dec 2012. Under våren anslöt ett stort antal kunder och Obiq kunde fasa över förvaltning och supportansvar till EMGs egna IT Organisation.

Educations.com Educations.com
Educations.com Educations.com Educations.com
Norron Norron är ett nytt svenskt fondbolag som förvaltar fem fonder. Lucca Säljer kända varumärken till barn och ungdomar 0-16 år. Danica Pension Danica Pension är ett av nordens ledande pensionsbolag. Whatsup iPhone app för Whatsup, mobil nöjesguide. Nitesoft Vi utvecklar ett nytt innovativt bokningskoncept. EMG Educations Media Group, ledande online marknadsportal för utbildningar I norra Europa.

Karlbergsvägen 22
Box 2053
102 45 Stockholm
Sweden
+46 8 559 24 950
info@obiq.se

Thank you
for your message.